Διαθεσιμότητα

Υψηλή Διαθεσιμότητα

          Με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιήσαμε ότι κλειδί για την επιτυχία είναι επίσης να διατηρήσουμε τα επίπεδα των αποθεμάτων μας υψηλά. Αναπτύσσουμε τις αποθήκες μας εδώ και χρόνια ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες και όχι μόνο την καθημερινή ζήτηση. Με αυτή την πολιτική επιτυγχάνουμε  να παραμείνουμε ο σημαντικότερος προμηθευτής σχεδόν σε όλους τους πελάτες μας.